บริการของเรา

บริการของเรา

  • รับสร้าง เครื่องจักร ขบวนการอบลดความชื้น ข้าวเปลือก ข้าวโพด ตู้อบลดความชื้น ตู้อบเร่ง
    ตามกำลังการผลิตของลูกค้า 20 – 500 ตัน/ชั่วโมง
  • รับสร้าง เตาเชื้อเพลิงชีวมวล 1000 kw / 3000kw / 4000 kw /6000 kw
  • รับออกแบบ สร้าง ผลิตเครื่องจักร อุตสาหกรรมเกษตร ตามความต้องการของลูกค้า และกำลังการผลิต
  • รับออกแบบ สร้าง ผลิตเครื่องจักร อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
  • รับออกแบบ สร้าง โรงคลุม โกดัง โรงงานผลิตอาหารตามระบบ GMP
  • รับรองโครงการโดย วิศวกร ระดับ สามัญ สิ่งแวดล้อม / โยธา / เครื่องกล / ไฟฟ้า
 374
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์